Belastingspreekuur

1 maart 2021 t/m 30 april 2021 | Telefonisch

Tijdens de coronamaatregelen en de sluiting van de Bibliotheek worden alle klanten voor het Belastingspreekuur aangeraden om eerst zelf uitstel bij de Belastingdienst aan te vragen. Dat kan via de website van de Belastingdienst (houd je BSN-nummer bij de hand!) of via de Belastingtelefoon.

Telefonisch Belastingspreekuur

Bel om uitstel te vragen met de Belastingtelefoon: 0800-0543. Dat kan vanaf 1 februari tot 1 mei. Voorlopig is het Belastingspreekuur van Humanitas in de Bibliotheek in de maanden maart en april telefonisch te raadplegen. Bel voor vragen over belastingaangifte op de 1e of de 3e woensdag van de maand met de formulierenhulp op telefoonnummer 06-22384141. Dit is gratis.

Formulierenhulp van Humanitas bij de Bibliotheek

De formulierenhulp is gedurende de lockdown en de sluiting van de Bibliotheek op afspraak (gratis) beschikbaar. Bel 06-22384141 of 06-28301395. De deskundige medewerkers van Humanitas helpen bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

  • aanvragen van een uitkering bijzondere bijstand
  • huurtoeslag, kindgebonden budget en zorgtoeslag
  • collectieve zorgverzekering minima
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • meedoenregeling
  • aanvraag voor het Jeugdsportfonds en voor het JeugdCultuurfonds