Een vindplaats uit de steentijd

26 april 2018, van 19:30 tot 21:30 | Bibliotheek Puttershoek

Kosten: € 6,00 of € 3,00 met je biebpas

De Hoeksche Waard was in de Romeinse tijd een belangrijk handelsgebied. Maar ook eerder – in de steentijd – was ons eiland bewoond. Vondsten in Puttershoek duiden daar op. Archeoloog René van Wilgen vertelt over deze vondsten. Donderdag 26 april 19.30 tot 21.30 uur in de Bibliotheek Puttershoek.

Verborgen onder de klei liggen tal van Romeinse vondsten. En ook in de Middeleeuwen was de Hoeksche Waard een welvarend gebied, dat pas door de opkomst van Dordrecht verdween van de wereldkaart. De Hoeksche Waard is in de loop der tijd vaak onder water gelopen. Alle lagen slib en modder hebben er voor gezorgd dat alles heel goed bewaard is gebleven. Zelfs sporen uit een verder verleden, de tijd van de Laat-neolithische Klokbekercultuur.

Twee jaar geleden zijn er in Puttershoek vondsten gedaan uit de jonge steentijd, de periode van de eerste boeren. Bij de bouw van de laatste fase van de Wijk van je Leven zijn aardewerkfragmenten, voedselresten en een kleine vuistbijl gevonden.

Archeoloog Rene van Wilgen is werkzaam bij SOB Research te Heinenoord. Hij zal een presentatie houden over de vondsten die gedaan zijn in Puttershoek, dicht bij de plaats waar nu de Bibliotheek in Huys ten Hoecke is. Donderdagavond 26 april 19.30 tot 21.30 in Huys ten Hoecke, Zomerplein 1 te Puttershoek. Toegang € 6,00 of € 3,00 voor leden van de bibliotheek en de historische vereniging.

Je kunt je hier aanmelden.