Artikel in Trouw over het belang van het behoud van bibliotheken

Gepubliceerd op: 3 oktober 2019 15:56

Behoudt bibliotheken: die brengen ons samen. De bieb zorgt voor een onmisbare sociale infrastructuur, die mensen sterker maakt. Wees daar zuinig op, zegt Bart Brouwers, hoogleraar journalistiek aan de RUG, in een artikel in Trouw eind vorige maand.

Het belang van de bibliotheek voor onze samenleving wordt in het artikel uiteengezet. De rode draad is dat er meer steun moet naar de bibliotheken in plaats van ze te sluiten. Niet alleen vanwege het belang van geletterdheid en kennisopbouw, maar ook als wapen tegen sociaal isolement en criminaliteit.

Lees hier het volledige artikel.