Luisterboeken

Veel mensen zijn op zoek naar gesproken boeken, omdat het beluisteren van boeken hen beter past vanwege een leeshandicap of omdat iemand luisteren gewoon prettiger vindt dan lezen. Het aantal gebruikers van gesproken boeken groeit sterk.

Voor mensen met dyslexie, afasie, maar ook laaggeletterden en natuurlijk mensen met ernstige visuele problemen zijn gesproken boeken een goed hulpmiddel om boeken tot zich te nemen. We hebben in de bibliotheek een gevarieerd aanbod met zowel luisterboeken voor de jeugd als luisterboeken voor volwassenen.