Manifest Leesoffensief ondertekend

Gepubliceerd op: 16 november 2022 15:37

Hoeksche Waard – Leesplezier is belangrijk, vooral voor jongeren! Lezen draagt bij aan een betere schoolloopbaanontwikkeling, betere kansen op de arbeidsmarkt en meer persoonlijk geluk. Lezen leidt tot minder stress en het maakt je gezonder. Daarom ondertekenden wethouder Adriaan Van der Wulp, de directeur van de Bibliotheek Nell Schuijff en genodigden op 10 november vanuit het voortgezet onderwijs gezamenlijk het Manifest Leesoffensief.

De partijen in de Hoeksche Waard slaan de handen ineen om samen met de jongeren het plezier in lezen te herontdekken. Dat is hard nodig, want laaggeletterdheid onder jongeren heeft nadelige gevolgen, zoals bijvoorbeeld brieven van de overheid niet goed kunnen lezen, moeite hebben met het aanvragen van een toelage of subsidie. Het leesplezier van Nederlandse jongeren is het laagste ter wereld. Bijna de helft van de vijftienjarigen vindt lezen tijdverspilling. En dat terwijl lezen zó leuk en belangrijk is.

Met dit manifest willen alle partijen gezamenlijk een positieve impuls geven aan meer leesplezier op het voortgezet onderwijs. De Bibliotheek Hoeksche Waard heeft een leesconsulent, die speciaal voor het voortgezet onderwijs jongeren overhaalt om meer te lezen. Bijvoorbeeld door een voorleeswedstrijd Read2Me, een moordspel in de bibliotheek en een bibliotheek op het Yuverta. Met de bijbehorende aantrekkelijke boekencollectie: leuke boeken zorgen voor enthousiaste lezers.

De leesconsulent maakt samen met de leerkrachten een leesplan, zodat het lezen op school een vast onderdeel van het programma blijft. Intussen is dankzij de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs), die door de gemeente beschikbaar zijn gesteld, een mooie start gemaakt met de Bibliotheek op School bij Yuverta in Klaaswaal.

Wethouder Van der Wulp: “Plezier in lezen is ontzettend belangrijk voor jongeren! Als je graag leest, ga je ook steeds beter lezen. Lezen is belangrijk voor je kennis van taal en het verrijkt je woordenschat. Daar heb je in je hele schoolloopbaan profijt van. Als gemeente ondersteunen we dit Leesoffensief van harte.”

Geïnspireerd door de mooie gedichten van spoken word-artiest Gino van Weenen ondertekende wethouder Adriaan Van der Wulp het Manifest Leesoffensief samen met Nell Schuijff (directeur Bibliotheek Hoeksche Waard), Rebecca Valkenborg (rector Hoeksch Lyceum), Felicity Huizer (docent Actief college), Roelie van der Wolf (CSG Willem van Oranje), Tessa Koebrugge (docent Yuverta), Renaldo Vroon (leesconsulent Bibliotheek Hoeksche Waard) en Carlijn Vink als vertegenwoordiger van de jongeren uit de Hoeksche Waard (Yuverta).

Meer informatie: https://www.tijdvooreenleesoffensief.nl/